Proč slavíme MDŽ?

Mezinárodní den žen (MDŽ) - svátek milovaný, ale zároveň zatracovaný. Proč tomu tak je?

Každý rok si v kalendáři 8. března připomínáme MDŽ. Svátek, který v průběhu času vyvolává různé emoce. Jedni tento svátek milují a druzí ho zatracují pro čas, kdy byl tento svátek zpolitizován v době komunismu. Mylně si pak mnozí myslí, že tento svátek má své počátky právě z doby komunismu. Nahrává tomu také fakt, že po listopadu 1989 byl Mezinárodní den žen odsunut do zapomění. V posledních letech se mu však dostává opět větší pozornosti a jeho vnímání se pomalu mění.

A kde se tedy tento svátek vzal? Pojďme se na to společně podívat.

Boj za práva žen

Mezinárodní den žen (MDŽ) byl uznán Organizací spojených národů (OSN) v roce 1975, ale jeho historie sahá až do roku 1908, kdy 8. března newyorské švadleny stávkovaly a protestovaly tak za lepší životní a pracovní podmínky.

Tyto stávky a demonstrace vyvrcholily deklarací socialistické strany Spojených států amerických, která  první den oslavy vyhlásila na 28. února 1909, kdy se poprvé slavil americký Národní den žen.

Význam tohoto dne se začal rychle šířit a už první organizované oslavy MDŽ jsou zaznamenány roku 1911 v několika evropských zemích (např. Německo, Dánsko), včetně Rakouska-Uherska. V Rusku se začal slavit až v roce 1913.

MDŽ

V roce 1979 vznikla Úmluva o odstranění všech forem diskriminace žen (CEDAW), která byla podepsána 189 zeměmi. Mezi členy OSN, kteří tuto dohodu nepodepsali, je například Súdán a Irán.

MDŽ

MDŽ a jeho komunistická minulost

Po druhé světové válce byl svátek MDŽ zpolitizován a konaly se okázalé oslavy na počest žen, typické především rudými karafiáty, oslavou na pracovišti a verši představitelek Svazu žen. Možná právě proto byl po roce 1989 odsunut do zapomnění a v mnohých z nás dodnes vyvolává nepříjemný pocit. 

Úplně však zapomínáme na to, co bylo na jeho počátku. Nejde jen o den uznávaný v různých částech světa, ale tímto dnem (8. března) si každý rok připomínáme rovné příležitosti pro ženy a muže v zaměstnání, vzdělání, politice a ve veřejném životě vůbec. Je důležité dále tato práva a rovnoprávnost prosazovat a bojovat, protože v mnoha zemích se tato práva ženám stále ještě nedostávají. 

MDŽ dnes

Nezapomeňme, že i když boj za ženská práva došel do 21. století velký kus cesty, tak dlouhý kus cesty má stále před sebou. Vždyť například ženy dostávají za stejnou práci oproti mužům stále nižší plat. 

Motto na MDŽ? Ano!

OSN rovněž vybírá pro MDŽ různá motta. Pro rok 2022 jím je: "Genderová rovnost dnes pro udržitelný zítřek." - tímto uznává přínos žen a dívek na celém světě ke změně klimatu a zmírňování negativních dopadů na něj a zapojení tak žen z celého světa k účasti a vedení k účinnějším opatřením v oblasti klimatu, což je jeden z hlavních zájmů moderní společnosti. Genderová rovnost má velký význam pro udržitelnou budoucnost.

MDŽ

A na závěr...

Přivítejte tak příchod jara oslavou žen a potěšte ji alespoň květinou a dejte jí najevo, jak moc je (nejen) pro vás důležitá. 

Autor: Marťa

Foto: My Feminity